TƯỢNG KHỔNG MINH

Hiện nay trong các loại tượng gỗ thì tượng Không Minh (Gia Cát Lượng) được rất nhiều người sử dụng trong phòng khách, phòng làm việc với ý nghĩa về sự trí tuệ, thông minh sáng suốt. Tượng Khổng Minh (Gia Cát Lượng) thường được làm bằng các loại gỗ quý như gỗ hương, gỗ trắc, gỗ pơ mu …

Ý nghĩa phong thủy của tượng Khổng Minh:

Gia Cát Lượng (Khổng Minh) một nhà ngoại giao cự phách và cũng là một nhà phát minh tài năng…, Do đó Tượng Khổng Minh thích hợp cho các nhà lãnh đạo, cố vấn, chuyên gia quân sự, các học giả, dân trí thức…

Các mẫu tượng gỗ Khổng Minh đẹp nhất 2023

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


Trong các mẫu tượng gỗ về phong thủy thì tượng Khổng Minh luôn đóng một vai trò quan trọng và luôn được nhiều người sử dụng, đặc biệt là những người làm công việc tham mưu cho lãnh đạo, làm nghề luật sư, làm kinh tế, các học giả, dân trí thức … Tiểu sử của Khổng Minh – Gia Cát Lượng: Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị nhà quân sự kiệt xuất của Trung Quốc trong thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng chỉ được biết đến chủ yếu qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong tác phẩm này, ông được nhà văn La Quán Trung ca ngợi là một quân sư có khả năng “liệu việc như thần”, một nhà ngoại giao cự phách và cũng là một nhà phát minh tài năng. Đóng góp lớn nhất của Gia Cát Lượng chính là việc giúp hình thành thế chân vạc tam quốc, liên minh Thục – Ngô chống Tào. Ông được công nhận là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất của thời đại của ông, và được so sánh với một chiến lược gia tài ba khác của Trung Quốc là Tôn Tử.